Ostale popravke


        * Mreža se gubi na trenutke i varira signal
        * U toku razgovora dolazi do prekidanja
        * Telefon se gasi iako nije prazna baterija
        * Telefon ne prihvata SIM ili memorijsku karticu
        * Zamena TOUCH SCREEN-a
        * Svi ostali kvarovi koji nisu svakidašnji

Ekran servis