Popravka punjenja

Kada stavite telefon na punjač, on vam javi da punjenje nije moguće. Usled kvašenja telefona, neodgovarajućeg napona ili pogrešnog rukovanja punjačem dolazi do oštecenja konekcije za punjenje. Ovu vrstu popravke radimo za sve modele telefona.

Ekran servis