Zamena flet kabla

Mobilni telefoni koji su na preklop ili su klizni, mogu imati problem sa grafikom na displeju. Iako je displej ne oštecen, boje se mogu razlivati, displej moze biti skroz crn ili beo, tasteri ispod displeja ne reaguju. Ovaj kvar se rešava zamenom flat kabla, koji povezuje displej telefona sa matičnom pločom.

Ekran servis